mei-inoar prate oer mentale problemen

Gepubliceerd op 9 december 2022 om 14:35

teaterkollektyf ‘t Verskil brûkt partisipatyf teäter, muzyk, taal en fotografy om ûnderwerpen dy ’t ús allegear oangean te beljochtsjen en om dyn ferhaal in poadium te jaan.

Dit smyt ferrassende bylden op dy 't reitsje en in petear mei it publyk oer allerhanne tema's iepenje.


«   »

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.