De voorstelling : Poging 9237

deze voorstelling was te zien in Februari 2023 in Leeuwarden door 't Verskil

De voorstelling Poging 8373 was te zien in het Tromp theater & theater de Bres.

In hun 2937e poging gaat theatercollectief 't Verskil de uitdaging aan om het zwaarbeladen onderwerp van mentale gezondheid en suïcide op artistieke wijze aan te snijden. Met de voorstelling Poging 2937 willen ze het stilzwijgen doorbreken en een open dialoog over deze kwesties initiëren. Deze ambitieuze onderneming combineert theater, muziek en beeldende kunst en betrekt ervaringsdeskundigen om een participatieve ervaring te creëren.

 

Poging 2937 gaat verder dan een traditionele voorstelling; het is eerder een poëtische verkenning van menselijke kwetsbaarheid en veerkracht. Het collectief erkent dat bijna iedereen wel iemand kent die ooit heeft geworsteld met suïcidale gedachten, maar toch blijft het onderwerp omgeven door een indrukwekkend stilzwijgen. 't Verskil gelooft dat kunst een transformerende kracht heeft om taboes te doorbreken en de diepste emoties aan te boren.

De naam Poging 2937 draagt een symbolische lading, alsof het collectief een reeks eerdere pogingen heeft ondernomen om dit complexe onderwerp aan te pakken. De voorstelling is meer dan een artistieke expressie; het is een uitnodiging tot reflectie en gesprek. Het collectief wil niet alleen de schijnwerpers richten op de duisternis van mentale gezondheid, maar ook een brug slaan naar begrip en empathie.

Door kunst als medium te gebruiken, hoopt 't Verskil een diepgaandere impact te creëren en mensen aan te moedigen om deel te nemen aan een gezamenlijke zoektocht naar begrip en steun. Poging 2937 is niet alleen een voorstelling; het is een oproep tot collectieve introspectie, een uitgestoken hand naar diegenen die worstelen en een stap richting een samenleving die openlijk praat over mentale gezondheid, zonder stigma's en oordelen.

Theatercollectief ‘t Verskil initieert het project ‘’t Verskil’. Het project gebeurt in samenwerking met Praktijkhuis IXTA NOA, een organisatie die mensen met een psychische kwetsbaarheid helpt, en Netwerkcentrum Leeuwarden, een welzijnsorganisatie voor mensen met een psychosociale vraag.

‘’t Verskil’ is een participatief theaterproject van Frank Elsdijk en Carolien Tiedema over mentale gezondheid en suïcide. Centraal staat de vraag waarom het gesprek over dat onderwerp zo moeilijk is. Samen met mensen met een psychische kwetsbaarheid onderzoeken de theatermakers in diverse vrijblijvende workshops welke alternatieven er zijn om dit wel te doen. Zodra er voldoende materiaal is verzameld en deelnemers zich eraan kunnen committeren, wordt een complete voorstelling in elkaar gezet. Daarbij gebruiken de makers een participatieve vorm van theater, waarbij deelnemers hun eigen verhaal en levensthema’s inbrengen. De samenwerkingspartners uit het sociale domein faciliteren groepsgesprekken voor deelnemers en vrijwilligers.

Het doel is theater en zelfexpressie toegankelijk te maken voor mensen met een kleine beurs, verschillende achtergronden, en/of psychosociale problemen. Daarnaast willen de partners bewustwording creëren over mentale gezondheid en suïcide door (verborgen) verhalen en stemmen een podium te geven.

Nieuwsgierig?
Neem Contact met ons op!

collectief@verskil.nl