't Verskil

Hoe maken we 't Verskil

‘t Verskil

wie zijn wij als collectief?

missie & visie

’t Verskil is een collectief van jonge theatermakers en andere creatieve makers met een sociaal hart. In het maken van onze theatervoorstellingen, muziekavonden, fotowandelingen en andere creatieve producties doorbreken we taboes, zetten we mensen in hun kracht en ontstaat er soms een hechte band tussen spelers van uiteenlopende achtergronden.  We zijn een bruisend gezelschap met de ambitie om door te groeien. Onze doelen:

  • Cultuur en theater toegankelijk maken voor iedereen door drempels te verlagen
  • zelfexpressie en artistiek talent ontwikkelen door spelplezier
  • Dialoog aangaan over actuele maatschappelijke thema’s

 

Essentie van onze werkwijze is verbinden en creëren. 

Onze huisregels

  • we maken geen fouten, dat noemen wij variaties
  • geef je grens aan, doe en deel wat jij wilt/kan
  • als je geweld gebruikt in een scène doen we dat in slowmotion
  • je vraagt of de ander akkoord gaat als je elkaar aanraakt of filmt
  • alles wat we doen of zeggen blijft binnen deze groep

 

Theater van de onderdrukten

Ten eerste laten wij ons inspireren door het werk van Augusto Boal: Theater van de Onderdrukten. Het is in de kern een participatieve vorm van theater maken, waarbij mensen hun eigen verhaal, hun eigen levensthema’s inbrengen en waarbij ook het publiek in een actieve rol wordt geplaatst. Het gaat dan ook over een breder maatschappelijk verhaal. In "Hoor mij, zie mij, help mij" vroegen we ons af wat het moeilijk maakt om weer mee te doen in de samenleving en in werk, wanneer je er buiten ligt. In "poging nr. 938" vragen we ons af waarom het zo moeilijk is om het gesprek te voeren over mentale gezondheid en suïcide en onderzoeken we samen welke alternatieven er zijn om dit wel te doen. We gebruiken onder andere forumtheater, waarbij het publiek op het podium met interventies komt. Ook experimenteren we met verschillende nieuwe vormen van publieksparticipatie. We laten ons inspireren door beeldentheater (in plaats van een gesprek met alleen maar woorden) en Regenboog van Verlangens (wat onderdrukkende of conflicterende stemmen verwoord die personen geïnternaliseerd hebben). De organisatie die hier in Nederland al decennia mee werkt en die bijgedragen heeft aan onze professionalisering en training is stichting Formaat in Rotterdam. #shoutout naar Formaat

 

Viewpoints

Ten tweede maken we gebruik van Viewpoints. Dit is een methode die in de jaren ‘60 is ontstaan vanuit de danswereld. Met gebruik van alledaagse handelingen als inspiratiebron. Het bestaat uit respectievelijk 6 ‘’viewpoints’’ te noemen; ruimte, vorm, tijd, beweging, reactie en verhaal. Met de viewpoint ‘ruimte’ wordt gewerkt bewustwording van de ruimte en de elementen die zich erin bevinden. Het viewpoint ‘vorm’ gaat in op de kwaliteit van houdingen en bewegingen. Contrasten zijn hierbij belangrijk, denk aan rond vs hoekig of vloeiend vs staccato. Met viewpoint ‘tijd’ wordt gewerkt de invloed van tijd. Herhaling, tempo en duur worden hierbij onderzocht. Het viewpoint ‘beweging’ gaat in bewustwording van het eigen lichaam en de betekenis die een simpele beweging kan krijgen. Bij viewpoint ‘reactie’ gaat het om actie-reactie. Het observeren van de ander is hierbij een belangrijke les. Ten slotte het viewpoint ‘verhaal’ hierbij worden elementen en viewpoint bij elkaar gebracht om een verhaal te vormen. Het wordt ook wel compositie genoemd.

Het is een toegankelijke en concrete manier van theatermaken, die makkelijk stapsgewijs is op te bouwen in niveau. Je kan er zowel realistisch spel mee coachen, maar ook abstracte scènes. Het geeft een duidelijke taal en brengt spelers snel tot spel en beweging.

 

Fotografie

Soms lukt het niet om woorden te vinden en is fotografie een middel om op onderzoek uit te gaan en deze woorden om te zetten in beeld. De beelden kunnen als aanvulling of inspiratie gebruikt worden in en rondom de bijeenkomsten en presentaties. Door foto’s te maken en gebruik te maken van foto's om inzichten te verkrijgen, groei of begrip te ontwikkelen, bewust of onbewust een bijdrage te leveren gaan het proces. Door actief de foto's te construeren, te verkennen en erop te reflecteren, is ook een combinatie te maken met creatief schrijven.

Beleidsplan

't Verskil heeft een beleidsplan vastgesteld voor de periode 2023 - 2024. De hoofdlijnen van dit beleidsplan vindt u binnenkort hier

't Verskil onderschrijft de Governance Code Cultuur, Fair Practice Code en Code Diversiteit en Inclusie.  

Wie maakt 't Verskil

De Makers

Carolien Tiedema

Theatermaker, Projectleider & Artistiek leider

meer informatie >>

Frank Elsdijk

Theatermaker, Projectleider &  Sociaal Artistiek

meer informatie >>

Eva Jongen

Schrijver & vrijwilligerscoördinator

meer informatie

Chris Top

Fotograaf, Projectleider Sociale Media 

meer informatie >>

Bestuur

Mireille Muller

Voorzitter

meer informatie 

Herma Andringa

Secretaris

meer informatie 

Nathan Oosthuis

Penningmeester

meer informatie 

Eerdere makers

Dewi van Hees

Meer informatie

Ronald Jongsma

meer informatie >>

Nieuwsgierig?
Neem Contact met ons op!

collectief@verskil.nl