Over 't VerskilParticipatief Drama is een artistieke en sociale interventie. Deze wordt ingezet in situaties waar mensen vanuit sociale betrokkenheid meedoen en vaak eigen ervaringskennis hebben in te brengen. Deze mensen bevinden zich vaak in een achterstandspositie en/of hebben moeite om mee te doen in de maatschappij en/of hebben te maken met stigmatisering en negatieve beeldvorming. Theater kan de vaak weerbarstige praktijk laten zien en het spreekt ons verbeeldingsvermogen aan om alternatieven te ontwikkelen. Hoe het ook zou kunnen.

 

Theatercollectief ‘t Verskil gebruikt participatief theater, muziek, taal en fotografie om onderwerpen die ons allen aan gaan te belichten en om jouw verhaal een podium te geven.  Dit levert verrassende beelden op die raken en een gesprek met het publiek over allerlei thema's.

 

Waarom 't Verskil / De doelen:

 

"Iedereen kan acteren, zelfs acteurs’’ (Augusto Boal)

 

Laagdrempelige participatie in theater voor iedereen

Met 't Verskil willen wij iedereen een kans bieden om aan cultuurparticipatie te doen. Van op de planken staan tot achter de schermen helpen of als publiek participeren. Want bij onze voorstellingen brengen wij ook het publiek in actie.

 

Zelfexpressie en spelplezier
Theater is een activiteit waarin mensen spelenderwijs hun expressie mogelijkheden ontwikkelen. Zelfexpressie leidt indirect tot emancipatie. De geleerde lessen op de spelvloer kunnen in het dagelijks leven worden toegepast. Samen plezier maken verbindt.

 

Het maken van theatervoorstellingen die tot de verbeelding spreken
Artistiek blijven we onszelf als makers ontwikkelen. We zoeken een balans tussen getheatraliseerde werkelijkheid, bestaande uit persoonlijke verhalen en abstract vormgegeven emoties en gedachten.

 

Het aangaan van de dialoog over maatschappelijke vraagstukken
De verhalen die vertelt willen worden gaan niet alleen over een persoon. We werken altijd vanuit een maatschappelijk vraagstuk. we werken met mensen die een connectie hebben met het thema. Aansluitend op de uitvoering van de voorstelling gaan wij met het publiek in gesprek. dit doen wij d.m.v. activerende werkvormen.

Hoe maken we 't Verskil / De werkwijze:

Een aantal methodieken vormen de basis van waaruit wij werken. Hierin zit altijd een balans van theatraal interessante en experimentele dingen maken (artistieke zeggingskracht), het in hun kracht zetten van personen die actief meedoen (empowerment) en het in beweging zetten van een sociaal maatschappelijk veranderproces (activisme). 

 

Theater van de onderdrukten

Ten eerste laten wij ons inspireren door het werk van Augusto Boal: Theater van de Onderdrukten. Het is in de kern een participatieve vorm van theater maken, waarbij mensen hun eigen verhaal, hun eigen levensthema’s inbrengen en waarbij ook het publiek in een actieve rol wordt geplaatst. Het gaat dan ook over een breder maatschappelijk verhaal. In "Hoor mij, zie mij, help mij" vroegen we ons af wat het moeilijk maakt om weer mee te doen in de samenleving en in werk, wanneer je er buiten ligt. In "poging nr. 938" vragen we ons af waarom het zo moeilijk is om het gesprek te voeren over mentale gezondheid en suïcide en onderzoeken we samen welke alternatieven er zijn om dit wel te doen. We gebruiken onder andere forumtheater, waarbij het publiek op het podium met interventies komt. Ook experimenteren we met verschillende nieuwe vormen van publieksparticipatie. We laten ons inspireren door beeldentheater (in plaats van een gesprek met alleen maar woorden) en Regenboog van Verlangens (wat onderdrukkende of conflicterende stemmen verwoord die personen geïnternaliseerd hebben). De organisatie die hier in Nederland al decennia mee werkt en die bijgedragen heeft aan onze professionalisering en training is stichting Formaat in Rotterdam. #shoutout naar Formaat

 

Viewpoints

Ten tweede maken we gebruik van Viewpoints. Dit is een methode die in de jaren ‘60 is ontstaan vanuit de danswereld. Met gebruik van alledaagse handelingen als inspiratiebron. Het bestaat uit respectievelijk 6 ‘’viewpoints’’ te noemen; ruimte, vorm, tijd, beweging, reactie en verhaal. Met de viewpoint ‘ruimte’ wordt gewerkt bewustwording van de ruimte en de elementen die zich erin bevinden. Het viewpoint ‘vorm’ gaat in op de kwaliteit van houdingen en bewegingen. Contrasten zijn hierbij belangrijk, denk aan rond vs hoekig of vloeiend vs staccato. Met viewpoint ‘tijd’ wordt gewerkt de invloed van tijd. Herhaling, tempo en duur worden hierbij onderzocht. Het viewpoint ‘beweging’ gaat in bewustwording van het eigen lichaam en de betekenis die een simpele beweging kan krijgen. Bij viewpoint ‘reactie’ gaat het om actie-reactie. Het observeren van de ander is hierbij een belangrijke les. Ten slotte het viewpoint ‘verhaal’ hierbij worden elementen en viewpoint bij elkaar gebracht om een verhaal te vormen. Het wordt ook wel compositie genoemd.

Het is een toegankelijke en concrete manier van theatermaken, die makkelijk stapsgewijs is op te bouwen in niveau. Je kan er zowel realistisch spel mee coachen, maar ook abstracte scènes. Het geeft een duidelijke taal en brengt spelers snel tot spel en beweging.

 

Fotografie

Soms lukt het niet om woorden te vinden en is fotografie een middel om op onderzoek uit te gaan en deze woorden om te zetten in beeld. De beelden kunnen als aanvulling of inspiratie gebruikt worden in en rondom de bijeenkomsten en presentaties. Door foto’s te maken en gebruik te maken van foto's om inzichten te verkrijgen, groei of begrip te ontwikkelen, bewust of onbewust een bijdrage te leveren gaan het proces. Door actief de foto's te construeren, te verkennen en erop te reflecteren, is ook een combinatie te maken met creatief schrijven.


Jij Maakt t' Verskil

Nieuwsgierig?
Neem Contact met ons op!

collectief.verskil@gmail.com
®'t Verskil 2022 © Alle rechten voorbehouden. Tenzij anders vermeld berusten alle rechten op informatie (tekst, beeld, geluid, video, etc) die u op deze site aantreft bij Collectief 't Verskil