Jaap Vos

Jaap is een theatermaker die maatschappelijke vraagstukken op een activistische manier behandeld. Tijdens zijn afstuderen maakte hij een voorstelling over Hannie Schaft, een verzetsstrijder uit de Tweede Wereldoorlog, met en voor jongeren. De spelers vertelden Hannie's verhaal en deelden hun eigen perspectieven. Na de voorstelling volgde een nagesprek en een workshop over demonstreren, waarbij idealen uit het publiek werden omgezet in actie.

Bij Theater De Steeg schreef hij een handleiding over protesttheater, gericht op jongeren in het aardbevingsgebied in Groningen. Deze handleiding laat zien hoe theater jongeren een stem kan geven en hen bij beleidsmakers kan betrekken om tot actie over te gaan.

Deze projecten hebben hem gevormd tot een politiek-activistisch theatermaker. Hij gebruikt theater om debat en actie te stimuleren, omdat een betere wereld niet vanzelf ontstaat. Theater helpt mensen inzien dat de wereld veranderbaar is. Dit probeert hij uit te dragen in zijn werk als theatermaker, docent en (trainings)acteur. Hij ziet theater als het ideale middel om maatschappelijke verandering te bevorderen.

Linkedin >> 

JAAP VOS 't Verskil

Nieuwsgierig?
Neem Contact met ons op!

collectief@verskil.nl